Twijnstraat 17, Brugge , België
+32 476 70 06 02
info@ddk.be

Voorwaarden

Algemeen

Wij verhuren graag in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. We richten ons op gezinnen en families, vrienden of collega’s die graag in een aangename omgeving en warme sfeer tijd met elkaar willen doorbrengen. 

Door te reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden en huisregels. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen vooraleer te reserveren.

Identiteit van de verhuurder

De verhuurder is Vitrac Services BV met als commerciële naam ‘De Drie Koningen’ met kantoor in de Twijnstraat 17, 8000 Brugge met ondernemingsnummer BE0475.548.042.

Identiteit van de huurder

De huurder moet 18 jaar of ouder zijn en moet tijdens het verblijf aanwezig zijn. Hij/zij dient na ontvangst van onze bevestigingsmail zijn/haar gegevens op de juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden of verbeteringen moet de huurder per e-mail kenbaar maken. De huurder controleert in het bijzonder het e-mailadres en het nummer van de mobiele telefoon waarop wij de huurder tijdens zijn/haar verblijf kunnen bereiken.

Wijze van reserveren

1. Huurders kunnen alleen online reserveren, met name op de eigen website of via OTA’s (Online Travel Agencies). Deze manieren van reserveren zijn bindend. Dit betekent dat van zodra men een resevering maakt, de algemene voorwaarden van kracht zijn.
Wij aanvaarden dus geen reserveringen per e-mail of telefoon. Op die manier vermijden we misverstanden, dit in het belang van beide partijen.

2. Bij een reservering worden een aantal gegevens opgevraagd zoals datum van aankomst en vertrek, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Tevens moet de huurder een credit of debitkaart opgeven (Visa, Mastercard of American Express) waarmee de betalingen worden uitgevoerd. Deze kaarten worden door onze betaalprovider ‘Stripe’ op hun geldigheid gecontroleerd en bijgehouden. Bij problemen wordt de huurder door Stripe of de betrokken OTA hiervan op de hoogte gebracht binnen de 24 uur. Bij gebrek aan een geldige creditkaart houden wij ons het recht voor de reservering te weigeren of te annuleren. 

3. Wij kunnen een reservering weigeren of annuleren – zonder opgave van redenen – als in het verleden problemen met de huurder zijn opgetreden, wij menen dat de huurder het logies niet gebruikt in overeenstemming met de functie van ‘vakantiewoning’ of als wij menen dat de huurder zich niet aan de ‘Algemene voorwaarden’ kan houden. Wij brengen de huurder hiervan op de hoogte binnen de 48 uur na reservering.

Locatie en onderwerp van de overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te huur gestelde appartementen in ‘De Drie Koningen’ met gemeenschappelijke faciliteiten en buitenruimtes die zich in de Twijnstraat 13-15-17 te 8000 Brugge bevinden.
Zowel bij een reservering via een OTA (Online Travel Agency) als bij een reservering via onze website, krijgt de huurder een bevestigingsmail onmiddellijk na de reservering. Op deze bevestigingsmail staat duidelijk de naam van het gereserveerde appartement en het overeenstemmend adres genoteerd.
Ook bijkomende reserveringen zoals garage, kinderbedje, enz… staan hier vermeld. 

Aantal personen

1. Op de website, in de communicatie en in andere beschrijvingen van de vakantiewoning vermeldt ‘De Drie Koningen’ het maximaal aantal personen dat per appartement mag verblijven. Elk appartement heeft dus een maximumcapaciteit. Dit maximum kan niet overschreden worden omwille van de veiligheid, uitbatingsvoorwaarden en verzekeringstechnische redenen.

2. Een kindje onder de drie jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient men dit op voorhand te vermelden.

3. Bij overschrijding van het maximaal aantal wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis meteen geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Prijs

1. De huurprijs wordt steeds weergegeven door onze boekingsmodule op onze website. Wij bevestigen deze prijs in de bevestigingsmail.

Indien de huurder de boeking via een OTA (Online Travel Agency) wenst te maken/heeft gemaakt, gelden de prijzen voor die reservering zoals aangegeven op de OTA.

2. Bij de huurprijs van het appartement is inbegrepen:
 Huur voor het verblijf in het appartement voor de aangeduide periode.
– Normaal verbruik van water, gas en elektriciteit.
– Opgemaakte bedden met donsdekens (synthetisch)
– 1 Set handdoeken per persoon (badhanddoek en handdoek)
– Wekelijkse vervangbeurt van de linnen en de handdoeken bij een verblijf van langer dan een week.
– Het gebruik van een kleine voorziene hoeveelheid schoonmaakmiddelen, zepen, detergenten, toiletpapier, keukenrol, afwastabletten en keukenhanddoeken
– Eindschoonmaak
– Btw (6%) 
– Toeristenbelasting en andere heffingen
– Reserveringskosten

3. Bij de (eind)schoonmaak zijn niet inbegrepen:
– Afwas doen
– Afval in vuilniszak doen en in de container in de garage deponeren.
Bij de huurprijs van het appartement is ook niet inbegrepen de huur van een parkeerplaats in de garage (afzonderlijk te boeken).

Betalingen

1. De betalingen aan ‘De Drie Koningen’ gebeuren alleen via de opgegeven creditkaart. ‘Stripe’ treedt hierbij op als betaalprovider en aanvaardt voor ons alleen credit- of debitkaarten van Mastercard, Visa of American Express. De gegevens van jouw kaart worden door Stripe gevalideerd en bewaard. Ze worden niet doorgegeven aan ‘De Drie Koningen’.

2. De betalingen verlopen in één of 2 stappen afhankelijk van de gekozen annuleringsvoorwaarden:

STANDARD :
– een eerste aanbetaling van 50% van de totale huursom gebeurt 30 dagen vóór aankomst
– een tweede betaling van het resterende openstaand bedrag van de totale huursom gebeurt op de dag van aankomst

FLEX :
– een éénmalige betaling van 100% van de totale huursom gebeurt op dag van aankomst

3. Op de laatste dag van het verblijf, ontvangt de huurder van ‘De Drie Koningen’ een overzicht van de rekening met eventuele extra kosten gemaakt tijdens het verblijf (extra services, garage, enz..). Dit gebeurt per e-mail en omvat een link naar ‘Stripe’ waarmee de huurder opnieuw het eventueel resterende bedrag met een creditkaart kan betalen. 

Waarborg

1. De huurder moet geen waarborg betalen.

2. De huurder is aansprakelijk voor eventuele breuk of schade veroorzaakt aan de woning. De huurder moet dit ook zo snel mogelijk rapporteren. Daarom is het ook belangrijk dat de huurder bij aanvang van het verblijf reeds aanwezige schade of breuk aan een deel van het pand of van de uitrusting dit ook zo spoedig mogelijk rapporteert.

3. Ook na het verlaten van het appartement, kan ‘De Drie Koningen’ nog vaststellingen van schade doen. De controle van de vakantiewoning gebeurt na het uitchecken en tijdens het poetsen, waarbij men dus eventuele schade, verlies of breuk kan vaststellen. De schade of het verlies begroot zich op ieder redelijk bedrag waarmee deze schade of verlies kan hersteld worden, inclusief de kosten van de opkuis of de vervanging van goederen die tot het appartement behoren.

4. Wij houden ons het recht voor om de huurder een factuur voor te leggen uiterlijk 48 uur na het uitchecken. De huurder verklaart door de reservering akkoord te gaan dat ‘De Drie Koningen’ ieder verschuldigd bedrag kan verhalen via de creditkaart.

5. Bij een betwisting kan de huurder best communiceren met de verhuurder zelf en niet met de eventuele OTA. Zo kunnen de dingen snel opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden. U kan hiervoor contact opnemen met ‘De Drie Koningen’ door te e-mailen naar info@ddk.be

Wijzigingen

1. Indien de huurder binnen de 24 uur na de reservering nog wijzigingen wil aanbrengen aan de reservering, dan kan dit op eenvoudig verzoek per e-mail naar info@ddk.be. 

2. Indien de huurder langer dan 24 uur na de reservering wijzigingen wenst aan te brengen, dient de huurder de reservering te annuleren volgens de geldende annuleringsvoorwaarden (zie onder) en een nieuwe boeking te maken. De verhuurder kan geen garantie geven dat deze nieuwe boeking of wijziging tegen dezelfde voorwaarden kan gebeuren.

Annuleringen

Door de huurder:

1. Als de huurder de verhuring wil annuleren, dan kan de huurder de link gebruiken die in de bevestigingsmail werd toegestuurd of zo spoedig mogelijk een e-mail sturen met het verzoek om de reservering te annuleren. De datum van de e-mail is bepalend voor het toepassen van de annuleringsvoorwaarden.

2. Bij annulering door de huurder, worden de annuleringsvoorwaarden van ‘De Drie Koningen’ of in voorkomend geval de annuleringsvoorwaarden van de OTA toegepast:

STANDARD:– annuleringen langer dan 30 dagen vóór aankomst: er zijn nog geen betalingen uitgevoerd en de annulering gebeurt kosteloos – annuleringen langer dan 30 dagen vóór aankomst: een eerste aanbetaling van 50% werd 30 dagen voor aankomst of bij de reservering al in rekening gebracht via de creditkaart. Dit bedrag wordt niet teruggestort. Het resterend saldo van het huurbedrag wordt kwijtgescholden.

– annuleringen op de dag van aankomst of bij een ‘no-show’: het openstaande saldo van de huursom wordt in rekening gebracht via de creditkaart.

FLEX : – annuleringen langer dan 1 dag vóór aankomst: er zijn nog geen betalingen uitgevoerd en de annulering gebeurt kosteloos. – annuleringen op de dag van aankomst of bij een ‘no-show’: het openstaande saldo van de huursom wordt in rekening gebracht via de creditkaart. 3. Ook bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.

4. Indien de huurder over een annulatieverzekering beschikt, zullen annuleringen welke voor deze verzekering in aanmerking komen behandeld worden conform uw verzekeringsvoorwaarden.

Door de verhuurder:

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of in het verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van één van de uitbaters of naaste familieleden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de uitbater kan worden gevergd.

2. In geval van ontbinding, dan wel opschorting van de reservering/overeenkomst in gevolge overmacht, gaat de verhuurder over tot de onmiddellijke annulering van de reservering of het stopzetten van het huurcontract. Hierbij betaalt de verhuurder eventuele eerdere gedane betalingen terug of wordt de huursom redelijkerwijs aangepast.

3. In dat geval zal de verhuurder ook alle redelijke inspanningen leveren die van hen mag verwacht worden om een oplossing te zoeken voor de gast. De gast kan evenwel geen aanspraak maken op een schadeloosstelling.

Aankomst en vertrek

1. ‘De Drie Koningen’ heeft als vakantiewoning geen of een beperkte fysieke receptie. Daarom wordt er ook gebruik gemaakt van een digitale balie of ‘Hospitality Desk’. Deze ‘Hospitality Desk’ bevat alle noodzakelijke informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Het gebruik hiervan op een smartphone of tablet vóór, tijdens en na het verblijf is dus essentieel. De link naar onze Hospitality Desk wordt in de bevestigingsemail opgegeven.

2. De gebouwen en de appartementen van ‘De Drie Koningen’ zijn niet toegankelijk met sleutels, maar met toegangscodes. Er is een (gemeenschappelijke) toegangscode voor de toegangen van de Twijnstraat 13 en 17 en  een gepersonaliseerde code voor het appartement van de huurder. Beide codes worden 7 dagen vóór aankomst naar de huurder per e-mail verstuurd. De toegangscode van het appartement is alleen actief binnen de huurperiode.

3. De huurder heeft toegang tot het appartement vanaf 14:00 uur. Bij de reservering kan de huurder het voorziene uur van aankomst  vermelden. Dit is evenwel niet bindend maar louter indicatief voor de planning van de schoonmaak. Niettemin sturen ‘De Drie Koningen’ een berichtje (SMS of Whatsapp) wanneer het appartement vroeger klaar zou zijn.

4. De huurder dient het appartement te verlaten ten laatste om 10:00 uur. 

5. Het gehuurde appartement dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf. Dit houdt in:
– De woning opruimen en alles terug op zijn plaats zetten
– Vuilnisbakken ledigen, ook in de kamers, badkamers, toiletten
– De afwasmachine leegmaken voor vertrek, of nog met de hand afwassen. 

In de huurprijs zit een eindschoonmaak inbegrepen vanuit bovenstaande uitgangsituatie. De verhuurder zal daarom kosten aanrekenen indien deze eindschoonmaak niet op normale wijze uitgevoerd kan worden, indien het volgende niet in orde zou zijn:

– Afwassen: € 20,00
– Extra opruimen vuilnis: € 30,00 / begonnen uur
– Schoonmaken ovens: € 30,00 / begonnen uur
– Herinstalleren van technologische infrastructuur (TV, controllers, thermostaat,…): 30,00 €
– Kosten ten gevolge van onnodig in werking stellen van de branddetectie: € 250,-
– Schade en tekorten van de inventaris: volgens factuur aankoop

6. Na de eindopkuis dient de huurder alle ramen en (binnen)deuren te sluiten, lichten te doven en verwarming af te zetten. 

7. Indien de huurder wenst toe te komen vóór het aanvangsuur of het appartement later wil verlaten dan het opgegeven uur, bieden we de mogelijkheid om uw bagage al af te zetten of in veiligheid op te bergen. Stuur ons een e-mail voor meer informatie of de nodige hulp.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

1. ‘De Drie Koningen’ zal alles doen wat tot haar redelijke mogelijkheden behoort om het verblijf van de gast overeenkomstig de boeking op een veilige en aangename manier te laten verlopen.

2. ‘De Drie Koningen’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
– verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van de vakantiewoning. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen opgelopen bij het gebruik van de verhuurde infrastructuur.
– diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in de vakantiewoning.

3. De huurder is op de hoogte dat ‘De Drie Koningen’ enkel een accommodatie aanbiedt waarin de huurder tijdelijk verblijft en dat van de diensten van ‘De Drie Koningen’ kan gebruik maken. Wanneer het gebruik of de dienstverlening gebrekkig of foutief zou zijn waardoor je hinder of schade op beroepsmatig vlak zou ondervinden, dan is ‘De Drie Koningen’ hiervoor niet aansprakelijk.

4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. De verhuurder kan voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Huisregels

1. Het gehuurde verblijf dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Daarom werden huisregels opgesteld die onlosmakelijk deel uit maken van deze Algemene voorwaarden.

Lees hier de Huisregels

Persoonsgegevens

1. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. ‘De Drie Koningen’ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de huurder (naam, voornaam, adres en contactgegevens, e-mail adres), voor marketing doeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (o.a. administratie, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3. De huurder geeft toestemming voor deze verwerking en stemt tevens in om nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van ‘De Drie Koningen’ te ontvangen.

4. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de gast zijn expliciete toestemming met de verwerking heeft gegeven door het onderschrijven van deze Algemene Voorwaarden) en artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang om te ondernemen).

5. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de huurder steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

6. De huurder kan ten allen tijde inzage krijgen op zijn/haar persoonsgegevens en ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Men kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

7. Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen wij de huurder een e-mail te sturen naar info@ddk.be. Hij/zij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van de persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Overige bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de rechten waarover de huurder als consument onder de Belgische regelgeving beschikt.

2. De rechten en verbintenissen waarover ‘De Drie Koningen’ ingevolge deze overeenkomst beschikt, kunnen door ‘De Drie Koningen’ worden overgedragen.

3. ‘De Drie Koningen’ behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op regelmatige basis aan te passen en te herzien.

4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde of van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

5. De Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in overeenstemming met het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken te Brugge zullen elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden beslechten.