Twijnstraat 17, Brugge , België
+32 476 70 06 02
info@ddk.be

Algemene voorwaarden

Boeken

1. Gasten kunnen alleen online boeken. Wij kunnen geen boekingen per e-mail of telefoon aanvaarden. 

2. Bij een boeking dient de gast een aantal gegevens op te geven zoals de duurtijd en periode van het verblijf, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Tevens vragen wij een credit of debitkaart op te geven (Visa, Mastercard of American Express) waarmee de betalingen zullen gebeuren. Wanneer Stripe de creditkaart niet valideert, houden wij ons het recht voor de boeking te weigeren of te annuleren. 

3. Wij kunnen een boeking weigeren als wij menen dat de verhuring niet in overeenstemming is met de functie van ‘vakantiewoning’, als wij menen dat deze ‘Algemene voorwaarden’ worden geschonden of als wij menen dat de gast in de onmogelijkheid verkeert om aan de huurovereenkomst te voldoen. Wij brengen de gast hiervan op de hoogte binnen de 24 uur na reservatie.

4. Elk appartement heeft een maximumcapaciteit. Het aantal gasten dat in het appartement verblijft mag dit maximum niet overschrijden omwille van de veiligheid en verzekeringstechnische redenen. De gast geeft daarom vooraf op hoeveel bezoekers (inclusief kinderen vanaf 3 jaar) in het appartement zullen verblijven.

5. Graag komen wij indien mogelijk tegemoet aan elk redelijk verzoek van de gast om van de bepalingen af te wijken.

Prijs en betalingen

1. De huurprijs wordt berekend door onze boekingsmodule tijdens het boekingsproces. Wij bevestigen deze prijs in onze bevestiging per e-mail.

2. De huurprijs omvat :
de huur voor het verblijf in het appartement
– het normaal verbruik van water, gas, verwarming en elektriciteit
– bedlinnen en donsdekens (synthetisch)
– 1 handdoekset per persoon (badhanddoek en handdoek)
– wekelijkse vervangbeurt van de linnen en de handdoeken
– normale schoonmaakbeurt
– huishoudproducten (vaatwastabletten, detergenten, schoonmaakmiddelen, toiletpapier…)
– inclusief BTW (6%)

3. De huurprijs omvat de huur voor het gebruik van de appartementen. Niet van  bijkomende diensten of producten.

4. Betalingen gebeuren alleen online. Wij gebruiken hiervoor Stripe als betaalafhandelaar. Stripe aanvaardt voor ons alleen credit- of debitkaarten van Mastercard, Visa of American Express. De gegevens van jouw kaart worden door Stripe gevalideerd en bewaard. Ze worden niet doorgegeven aan ‘De Drie Koningen’.

5. De gast hoeft geen waarborg te betalen.

6. De betalingen voor de huur verlopen automatisch via de opgegeven creditkaart in één of 2 stappen afhankelijk van de gekozen annuleringsvoorwaarden:

STANDARD
– een eerste aanbetaling van 50% van de totale huursom 30 dagen vóór aankomst
– een tweede betaling van het openstaande saldo van de totale huursom op dag van aankomst
FLEX :
– een betaling van 100% van de totale huursom op dag van aankomst

7. Eventuele extra kosten gemaakt tijdens het verblijf (extra services, enz..) worden op de laatste dag automatisch in rekening gebracht op de opgegeven creditkaart. 

8. De gast is aansprakelijk voor eventuele breuk of schade veroorzaakt aan de woning. Alle kosten ten gevolge van herstellingen of vervanging is betaalbaar op het einde van het verblijf. De gast dient daarom eventuele schade of breuk aan een deel van het pand of van de uitrusting zo spoedig mogelijk te rapporteren.

9. Ook na het uitchecken kan de ‘De Drie Koningen’ nog vaststellingen van schade doen. Wij houden ons het recht voor om de gast een factuur voor te leggen uiterlijk 7 kalenderdagen na het uitchecken.  De gast verklaart zich akkoord dat ‘De Drie Koningen’ ieder verschuldigd bedrag kan verhalen via de creditkaart.

Annulaties en wijzigingen

1. Als een gast wil annuleren, dan kan hij de link gebruiken die hem werd toegestuurd in de bevestiging of stuurt hij ons zo spoedig mogelijk een e-mail met het verzoek om de boeking te annuleren. De datum van de e-mail is bepalend hoe wij annulatievoorwaarden in acht zullen nemen.

2. Wij behandelen het omboeken (wijzigen van begin- en einddatum) van een reservatie als een annulatie.

3. Als de gast annuleert, passen wij de annulatievoorwaarden toe volgens de gekozen formule:

‘Standard’-formule : gratis annuleren tot 30 dagen vooraf
– annulaties (of omboeken) langer dan 30 dagen vóór aankomst : geen annuleringskosten
– annulaties (of omboeken) minder dan 30 dagen vóór aankomst : 50% van de totale huursom wordt in rekening gebracht via de kredietkaart
– bij een no-show : wij verhalen het openstaande saldo van de totale huursom via de kredietkaart.

‘Flex’-formule: gratis annuleren tot 1 dag vooraf
– annulaties (of omboeken) langer dan 1 dag voor aanvang van de huurperiode : geen annuleringskosten
– bij een no-show : de totale huursom wordt in rekening gebracht via de kredietkaart

4. Indien wij als verhuurder door onvoorziene omstandigheden (brand, wateroverlast, verplichte sluiting nav pandemie, …) niet aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen en bijgevolg de gast het appartement niet kan gebruiken, kunnen wij overgaan tot de onmiddellijke annulering van de boeking of het stopzetten van het huurcontract. Hierbij gaan wij over tot het terugbetalen van eventuele eerdere gedane betalingen of het redelijkerwijs bijsturen van de huursom. In dat geval zullen wij ook alle redelijke inspanningen leveren die van ons mag verwacht worden om een oplossing te zoeken voor de gast. De gast kan evenwel geen aanspraak maken op een schadeloosstelling.

5. Onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van ‘De Drie Koningen’ vallen (stakingen, terrorisme, pandemieën, …), zijn geen basis of recht om kosteloos te annuleren. Er is een kwestie van overmacht en in dat soort situaties gelden onze annulatievoorwaarden. De gast krijgt hiervan uiteraard een betalingsbewijs die hij aan zijn reisverzekeraar kan voorleggen. Wij adviseren onze gasten daarom steeds een annuleringsverzekering of reisverzekering te nemen om eventuele annuleringskosten te recupereren.

Inchecken en uitchecken

1. ‘De Drie Koningen’ heeft geen fysieke receptie. Daarom gebruiken wij een digitale balie of ‘Hospitality App’ die onze gasten kunnen gebruiken op een smartphone of tablet. Het gebruik van deze applicatie is essentieel.

Onmiddellijk na het boeken, krijgt de gast via email een link naar deze digitale balie. Meteen, na het boeken, kan de gast online inchecken en verdere instructies, toegangscodes, informatie en aanbevelingen krijgen die nuttig zijn vóór, tijdens en nà zijn verblijf. Het is uiteraard handig deze link te delen met alle medebezoekers.

2. ‘De Drie Koningen’ gebruiken geen sleutels, maat toegangscodes voor de gemeenschappelijke delen en een gepersonaliseerde code voor de gereserveerde periode van jouw appartement. De codes zijn twee dagen vóór aankomst zichtbaar in de ‘Hospitality App’ 

2. Fysisch inchecken kan vanaf 15:00 uur. Bij de boeking kan je het voorziene uur van aankomst  vermelden. Dit is evenwel niet bindend maar louter indicatief voor de planning van de schoonmaak.

3. De gast dient uit te checken ten laatste om 10:00 uur.

4. De gast moet rekening houden met het feit dat de toegangscodes strikt worden toegepast en digitaal worden gecontroleerd. 

5. De gast verlaat het appartement in dezelfde toestand waarin hij het aantrof. Dit betekent onder meer dat :
– de vaat is gedaan en terug opgeborgen
– vuilnis en lege flessen worden in de containers in onze garage (Twijnstraat 17) gedeponeerd 

6. Als de appartementen niet in ordentelijke staat zijn achtergelaten, zijn wij helaas genoodzaakt extra schoonmaakkosten aan te rekenen aan € 30,00 per uur.

7. Wij hebben aan de receptie een locker om bagage bij vroege aankomst of laat vertrek tijdelijk op te bergen.

Aansprakelijkheid

1. ‘De Drie Koningen’ zal alles doen wat tot haar redelijke mogelijkheden behoort om het verblijf van de gast overeenkomstig de reservatie op een veilige en aangename manier te laten verlopen.

2. ‘De Drie Koningen’ is in elk geval niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van de gast die door hen in het appartement worden gelaten tijdens of zelfs na het verblijf.

3. De gast weet dat ‘De Drie Koningen’ enkel een accommodatie aanbiedt waarin hij tijdelijk verblijft en dat hij van de diensten van ‘De Drie Koningen’ kan gebruik maken. Wanneer het gebruik of de dienstverlening gebrekkig of foutief zou zijn waardoor er voor de gast hinder of schade op beroepsmatig vlak zou veroorzaakt worden, dan is ‘De Drie Koningen’ hiervoor niet aansprakelijk (bijvoorbeeld schade veroorzaakt door verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten).

Persoonsgegevens

1. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens van de gast overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. ‘De Drie Koningen’ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gast (naam, voornaam, adres en contactgegevens, e-mail adres), voor marketing doeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (o.a. administratie, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3. De gast geeft toestemming voor deze verwerking en stemt tevens toe om nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van ‘De Drie Koningen’ te ontvangen.

4. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de gast zijn expliciete toestemming met de verwerking heeft gegeven door het onderschrijven van deze Algemene Voorwaarden) en artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang om te ondernemen).

5. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de gast steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

6. De gast heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. De gast kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

7. Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gast gevraagd een e-mail te sturen naar info@ddk.be. De gast heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Overige bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de rechten van de gast waarover hij als consument onder de Belgische regelgeving beschikt.

2. De rechten en verbintenissen waarover ‘De Drie Koningen’ ingevolge deze overeenkomst beschikt, kunnen door deze worden overgedragen.

3. ‘De Drie Koningen’ behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op regelmatige basis aan te passen en te herzien.

4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde of van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

5. De Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in overeenstemming met het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken te Brugge zullen elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden beslechten.