Twijnstraat 17, Brugge , België
+32 476 70 06 02
info@ddk.be

Huisregels

De huurder en zijn medehuurders zijn ertoe gehouden het gehuurde appartement te bewonen met de vereiste zorg en zorgvuldigheid, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Bij eventuele inbreuk(en) verwijzen wij naar deze huisregels die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Algemene voorwaarden.

1. De huurder en degene die hem of haar vergezellen dienen zich tijdens hun verblijf aan deze huisregels te houden en verklaren hiervan kennis te hebben en deze te aanvaarden op het moment van reserveren. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot vergoedingen of ontzegging van (verdere) toegang tot het appartement.


2. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai of overlast veroorzaakt aan de buren of aan andere huurders in ‘De Drie Koningen’. Bij inbreuk worden alle personen – zonder waarschuwing vooraf en zonder teruggave van huurgelden – de toegang tot de vakantiewoning verder geweigerd.

3. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om vrijgezellenfeesten, drankpartijen of andere wilde feesten te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken en de toegang tot het appartement ontzegd, zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van reeds betaalde huur.

4. Roken (tabak, e-sigaret, …) en het bezit en het gebruik van iedere vorm van drugs en verdovende middelen in ‘De Drie Koningen’ is verboden. Ook roken in het appartement met een open venster, op de vensterbank of op de bovengrondse terrassen is niet toegelaten vanwege het brandgevaar, geluidsoverlast en de kans om de aanwezige rookmelders onnodig te activeren. Het niet houden aan dit rookverbod kan aanleiding geven tot een vervroegd gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie.
Er is een rookplek voorzien in de gemeenschappelijke tuin in de Twijnstraat 17.


5. De appartementen mogen enkel bewoond worden door de huurder, zijn medehuurders en eventuele bezoekers tot de maximum toegelaten capaciteit van het appartement. Laat de huurder toch extra personen in de appartementen overnachten of verblijven dan wordt een extra kost aangerekend van 125 € per persoon per nacht. Tevens kan dit aanleiding geven tot een vervroegd gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie. 
Het gebruik van eigen beddengoed, slaapzakken, opblaasbare matrassen is verboden als hiermee de maximum toegelaten capaciteit van het appartement overschreden wordt.
6. Dieren zijn niet toegelaten omwille van hygiënische redenen. Elke inbreuk geeft aanleiding tot een vervroegd gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie en een extra schoonmaakkost van 125 €. 

7. In de appartementen zijn alle (veiligheids-)inrichtingen (brandblusapparaten, brandhaspels, meldknoppen, …) aanwezig conform de brandveiligheidsreglementeringen. De gast mag deze inrichtingen niet gebruiken voor oneigenlijk gebruik. Dit geeft aanleiding tot een extra kost van 500 euro, evenals de vergoeding van de aangerichte schade.

8. Als gast draag je zorg voor het gehuurde logement met inbegrip van alle keukengerei, inrichting, meubels, uitrusting en apparatuur. De bezoeker laat alles in een goede en nette staat achter aan het einde van het verblijf. De huurder verplaatst geen meubels.

9. Bij aanwezigheid en voor zover de temperatuur dit toelaat, sluit de huurder alle ramen van de woonkamer en de keuken vanaf 22:00 uur. Ook bij afwezigheid sluit de huurder alle ramen en deuren van het appartement. Alle schade veroorzaakt door regen en wind ingevolge nalatigheid hiervan, kan verhaald worden op de huurder.

10. Het zwembad mag alleen gebruikt worden tussen 10:00 uur ‘s morgens en 19:00 uur ‘s avonds. Duiken in het bad is niet toegelaten. Aangepaste zwemkledij is verplicht. Elke inbreuk geeft aanleiding tot een vergoeding van 125 €. Tevens kan dit aanleiding geven tot een vervroegd gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie.